Carpeta Cidadá

A Carpeta Cidadá é un espazo virtual que habilita unha nova vía de comunicación entre a cidadanía e o Concello.
Destacamos las seguintes funcionalidades:

  • Trámites "online" a determinados servizos sen necesidade de ter que presentarse nas dependencias municipais.
  • Consulta de recibos, xeración de cartas de pago.
  • Datos de Padrón xunto coa descarga do seu volante de empadroamento.
  • Calendario fiscal personalizado.

O Concello incorporará progresivamente novas prestacións que ampliarán a operativa entre a cidadanía e o Concello.

Para poder acceder aos servizos de Carpeta Cidadá, deberá solicitar previamente no Concello un código de acceso que o identificará como usuario para a execución de trámites persoais.

Acceso a Carpeta Cidadá

Solicitude de acceso ao servizo de "Carpeta Cidadá" 

Utilidades