PSdeG PSOE

Concelleiros do PSdeG-PSOE
José Ángel Vázquez BarqueroPortavoz do PSdeG-PSOE
Mª Carmen Rodríguez Dacosta
José Mª García Tejerina
Juana Ageitos Gude
Javier Rey Rey
Custodia Concepción García Lozano
Utilidades