Anuncio de contratación

Expte. Obxecto
Ref. 2445

Servizo de xestión de visitantes e atención ao público dos servizos complementarios dos espazos expositivos da antiga sede do Banco de España e claustro de San Francisco. (Ref. 2445)

Ref 2453

Servizo do deseño e produción de carrozas e persoal auxiliar para a cabalgata de Reis 2018 (Ref. 2453)

Ref 2455

Adecuación e mellora das infraestruturas actuais á normativa vixente no Polígono Industrial de As Coiñás - Ourense (Ref. 2455)

Advertencia Fin prazo presentación ofertas: o mércores, día 16 de agosto de 2017.

Ref. 2456

Rehabilitación do parque da Alameda do Cruceiro (Ref. 2456)

Advertencia Fin prazo presentación ofertas: o mércores, día 16 de agosto de 2017.

Ref. 2439

Servizo de sinalización horizontal das vías do termo municipal de Ourense. (Ref. 2439)

Advertencia Fin prazo presentación ofertas: O luns, día 21 de agosto de 2017, de 09:00 a 14:00 horas.

Ref. 2440

Servizo de sinalización vertical e pintura das vías do termo municipal de Ourense (Ref. 2440)

Advertencia Fin prazo presentación ofertas: o mércores, día 26 de xullo de 2017, de 09:00 a 14:00 horas.

Ref. 2384

Outorgamento de autorizacións para a ocupación de dominio público con colectores para a recollida selectiva e transporte de aceite vexetal doméstico. (Ref. 2384)

Advertencia O venres, día 21 de xullo de 2017, ás 13:50 horas no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "documentación técnica".

Ref. 2385

Outorgamento de autorizacións para a ocupación de dominio público con colectores para roupa, elementos téxtiles e calzado. (Ref. 2385)

Advertencia O luns, día 24 de xullo de 2017, ás 10:00 h. no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "documentación técnica".

Ref. 2437

Servizo de mantemento do sistema de préstamo de bicicletas do Concello de Ourense. (Ref. 2437)

Ref. 2438

Banda de música para o Concello de Ourense. (Ref. 2438)

Advertencia O martes días 18 de xullo de 2017, ás 11:15 horas, no Salón de Sesións do Concello de Ourense, procederase á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica"

Páxina 1 de 6 >
Utilidades