Formalización dos contratos

Expte. Obxecto
Ref. 2472

Servizo de instalación, posta en funcionamento, mantemento e retirada da iluminación de Nadal 2017-2018. (Ref. 2472)

Ref. 2445

Servizo de xestión de visitantes e atención ao público dos servizos complementarios dos espazos expositivos da antiga sede do Banco de España e claustro de San Francisco. (Ref. 2445)

Ref. 2454

Servizo da dirección artística (organización e produción da animación para o desfile) da cabalgata de Reis 2018 (Ref. 2454)

Ref 2453

Servizo do deseño e produción de carrozas e persoal auxiliar para a cabalgata de Reis 2018 (Ref. 2453)

Ref 2455

Adecuación e mellora das infraestruturas actuais á normativa vixente no Polígono Industrial de As Coiñás - Ourense (Ref. 2455)

Ref. 2456

Rehabilitación do parque da Alameda do Cruceiro (Ref. 2456)

Ref. 2440

Servizo de sinalización vertical e pintura das vías do termo municipal de Ourense (Ref. 2440)

Ref. 2434

Servizo de conserxaría de centros cívicos dependentes da Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense. (Ref. 2434)

Ref. 2413

Servizo de mantemento das aplicacións corporativas de Tesourería, Recadación, Multas e Participación Cidadá do Concello de Ourense. (Ref. 2413)

Ref. 2414

Servizo de mantemento das aplicacións corporativas de persoal e recursos humanos do Concello de Ourense. (Ref. 2414)

Páxina 1 de 19 >
Utilidades