Formalización dos contratos

Expte. Obxecto
2017016613 (Ref. 2457)

Servizo de mantemento do aplicativo de xestión de expedientes Cívidas do Concello de Ourense. (Ref. 2457)

Ref. 2468

Obras do proxecto de urbanización da rúa Antolín Losada Torvisco e prolongación Bieito Amado (Rairo). (Ref. 2468)

Ref. 2464

Proxecto de acondicionamento de viais dende Ceboliño ata a urbanización de Monterrei (Ref. 2464)

Ref 2466

Proxecto de rede de saneamento na rúa Albaredo e bombeo á rede xeral pola CN-120 (Ourense) (Ref. 2466)

Ref 2473

Proxecto de acondicionamento do vial rúa da Tenencia - Montoscos (Zaín) (Ref. 2473)

Ref 2475

Proxecto de instalación de depuradora/foxa/bombeo para tratamento de verteduras no núcleo de Calvelos (Ref. 2475)

Ref 2465

Proxecto de pavimentación e recollida de augas na rúa San Jerónimo-Rairo (Ref. 2465)

Ref. 2467

Obras do proxecto de acondicionamento de viais na rúa Vasco Díaz Tanco. (Ref. 2467)

Ref. 2463

Proxecto de construción de beirarrúa e arranxo de vial na rúa da Rábeda-Cumial a núcleo de Pazos (Ref. 2463)

Ref 2471

Proxecto de acondicionamento de viais na rúa Casagrande, camiño da Mirta e rúa da Fonte (Ref. 2471)

Páxina 1 de 20 >
Utilidades