Formalización dos contratos

Expte. Obxecto
Ref. 2468

Obras do proxecto de urbanización da rúa Antolín Losada Torvisco e prolongación Bieito Amado (Rairo). (Ref. 2468)

Ref. 2464

Proxecto de acondicionamento de viais dende Ceboliño ata a urbanización de Monterrei (Ref. 2464)

Ref 2466

Proxecto de rede de saneamento na rúa Albaredo e bombeo á rede xeral pola CN-120 (Ourense) (Ref. 2466)

Ref 2473

Proxecto de acondicionamento do vial rúa da Tenencia - Montoscos (Zaín) (Ref. 2473)

Ref 2475

Proxecto de instalación de depuradora/foxa/bombeo para tratamento de verteduras no núcleo de Calvelos (Ref. 2475)

Ref 2465

Proxecto de pavimentación e recollida de augas na rúa San Jerónimo-Rairo (Ref. 2465)

Ref. 2467

Obras do proxecto de acondicionamento de viais na rúa Vasco Díaz Tanco. (Ref. 2467)

Ref. 2463

Proxecto de construción de beirarrúa e arranxo de vial na rúa da Rábeda-Cumial a núcleo de Pazos (Ref. 2463)

Ref 2471

Proxecto de acondicionamento de viais na rúa Casagrande, camiño da Mirta e rúa da Fonte (Ref. 2471)

Ref 2459

Póliza de seguro dos vehículos a motor do Concello de Ourense (Ref. 2459)

Páxina 1 de 20 >
Utilidades