Adxudicacións

Expte. Obxecto
2017031840 (ref. 2493)

Subministración de enerxía eléctrica do Concello de Ourense (Ref. 2493)

Ref. 2447

Servizo de aluguer equipos de son, equipos de iluminación, equipos de video e elementos auxiliares necesarios para a realización dos concertos nas Festas Ourense 2017. L1: Praza Maior L2: Xardín do Posío L3: Praza do Ferro L4 Praza San Martiño(Ref. 2447)

Decreto de selección de proxectos do Programa de Actividades para nenos e nenas dos Centros Cívicos

Decreto de selección de proxectos do Programa de Actividades dos Centros Cívicos

Ref. 2342

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Rúa do 21. (Ref. 2342)

Advertencia Declarado deserto (Ver acordo XGL)

62/2010

Adxudicación da explotación da cafetería do Xardín do Posío. (Expte. 62/2010)

4C/2011

Concesión das autorizacións de ocupación con elementos publicitarios de espazos de dominio público en instalacións deportivas dependentes do Consello Municipal de Deportes

272/10

Servizo de redacción do proxecto de execución de urbanización dos terreos ocupados para sistema local de zonas verdes e espazos libres do AR 22N do Concello de Ourense.

2C/2011

Procedemento negociado sin publicidade para a realización dos servizos do programa de actividade física escolar do Consello Municipal de Deportes

121/11

Contratación do servizo de mantemento da infraestutura de rede pública inalámbrica wifi para acceso a internet dos cidadáns do Concello de Ourense.

Páxina 1 de 8 >
Utilidades