Adxudicacións

Expte. Obxecto
Ref. 2447

Servizo de aluguer equipos de son, equipos de iluminación, equipos de video e elementos auxiliares necesarios para a realización dos concertos nas Festas Ourense 2017. L1: Praza Maior L2: Xardín do Posío L3: Praza do Ferro L4 Praza San Martiño(Ref. 2447)

Ref. 2415

Servizo de centro de día para persoas maiores dependentes do Concello de Ourense. (Ref. 2415)

Decreto de selección de proxectos do Programa de Actividades para nenos e nenas dos Centros Cívicos

Decreto de selección de proxectos do Programa de Actividades dos Centros Cívicos

Ref. 2342

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Rúa do 21. (Ref. 2342)

62/2010

Adxudicación da explotación da cafetería do Xardín do Posío. (Expte. 62/2010)

4C/2011

Concesión das autorizacións de ocupación con elementos publicitarios de espazos de dominio público en instalacións deportivas dependentes do Consello Municipal de Deportes

272/10

Servizo de redacción do proxecto de execución de urbanización dos terreos ocupados para sistema local de zonas verdes e espazos libres do AR 22N do Concello de Ourense.

2C/2011

Procedemento negociado sin publicidade para a realización dos servizos do programa de actividade física escolar do Consello Municipal de Deportes

121/11

Contratación do servizo de mantemento da infraestutura de rede pública inalámbrica wifi para acceso a internet dos cidadáns do Concello de Ourense.

Páxina 1 de 8 >
Utilidades