Contratacións

Expte. Obxecto
Ref. 2478 (2017025292)

Servizos postais do Concello de Ourense. (Ref. 2478)

Advertencia Fin prazo presentación ofertas: O xoves, día 26 de abril de 2018, ás 14:00 horas.

2018005100 (ref . 2492)

Servizo de aluguer dos equipos de iluminación, son e video e demais elementos auxiliares para a realización de concertos nas festas de Ourense 2018 (Ref. 2492)

Ref 2489 (2018002692)

Servizo de casa de acollida de mulleres vítimas de violencia de xénero (Ref 2489)

Advertencia Declarado Deserto (Ver acordo XGL)

2017031840 (ref. 2493)

Subministración de enerxía eléctrica do Concello de Ourense (Ref. 2493)

Advertencia Fin prazo presentación ofertas: O xoves, día 26 de abril de 2018, ás 14:00 horas.
Aclaración consultas recibidas (ver anexo documentación)

Ref. 2487 (2017029707)

Subministración de carburante para o parque móbil do Concello de Ourense. (Ref. 2487)

Advertencia O mércores, día 25 de abril de 2018, ás 09:00 h., no Salón de Sesións do Concello de Ourense, procederase á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica"

Ref. 2433

Servizo de vixilancia da saúde do persoal do Concello de Ourense. (Ref. 2433)

Advertencia Declarado Deserto (Ver Acordo XGL)

Ref. 2468

Obras do proxecto de urbanización da rúa Antolín Losada Torvisco e prolongación Bieito Amado (Rairo). (Ref. 2468)

Ref 2474

Proxecto de acondicionamento da estrada dende OU-506 ata o cemiterio de Velle (Ref. 2474)

Advertencia O luns, día 27 de novembro de 2017 ás 09:00 horas, no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica".

Ref. 2464

Proxecto de acondicionamento de viais dende Ceboliño ata a urbanización de Monterrei (Ref. 2464)

Ref. 2452

Proxecto de adecuación das rúas Ousande e Enxido (Cabeza de Vaca) (Ref. 2452)

Advertencia O luns, día 27 de novembro de 2017 ás 08:30 horas , no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica".

Páxina 1 de 35 >
Utilidades