Contratacións

Expte. Obxecto
Ref. 2468

Obras do proxecto de urbanización da rúa Antolín Losada Torvisco e prolongación Bieito Amado (Rairo). (Ref. 2468)

Ref 2474

Proxecto de acondicionamento da estrada dende OU-506 ata o cemiterio de Velle (Ref. 2474)

Advertencia O luns, día 27 de novembro de 2017 ás 09:00 horas, no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica".

Ref. 2464

Proxecto de acondicionamento de viais dende Ceboliño ata a urbanización de Monterrei (Ref. 2464)

Advertencia O luns, día 27 de novembro de 2017 ás 08:45 horas, no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica".

Ref. 2452

Proxecto de adecuación das rúas Ousande e Enxido (Cabeza de Vaca) (Ref. 2452)

Advertencia O luns, día 27 de novembro de 2017 ás 08:30 horas , no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica".

Ref 2466

Proxecto de rede de saneamento na rúa Albaredo e bombeo á rede xeral pola CN-120 (Ourense) (Ref. 2466)

Ref. 2476

Obras do proxecto de acondicionamento Rúa Rabaza. (Ref. 2476)

Ref 2473

Proxecto de acondicionamento do vial rúa da Tenencia - Montoscos (Zaín) (Ref. 2473)

Ref 2470

Proxecto de ensanche de beirarrúa na rúa da Canle desde Fonte do Monte a Ricardo Courtier (Ref. 2470)

Advertencia O mércores, día 15 de novembro de 2017, ás 9:00 horas, no Salón de Sésións do Concello de Ourense, procederase á apertura do sobre núm. 2 "prop. económica"

Ref 2475

Proxecto de instalación de depuradora/foxa/bombeo para tratamento de verteduras no núcleo de Calvelos (Ref. 2475)

Ref 2465

Proxecto de pavimentación e recollida de augas na rúa San Jerónimo-Rairo (Ref. 2465)

Páxina 1 de 34 >
Utilidades