Contratacións

Expte. Obxecto
Ref 2441

Póliza de seguro que cubra os riscos por responsabilidade civil / patrimonial do Concello de Ourense (Ref. 2441)

Ref 2471

Proxecto de acondicionamento de viais na rúa Casagrande, camiño da Mirta e rúa da Fonte (Ref. 2471)

Advertencia Fin prazo presentación ofertas: luns 23 de outubro de 2017

Ref 2460

Contratación da subministración de gasóleo de calefacción para diversos centros do Concello de Ourense (Ref 2460)

Advertencia Fin de presentación de ofertas: xoves, día 5 de outubro de 2017

Ref 2459

Póliza de seguro dos vehículos a motor do Concello de Ourense (Ref. 2459)

Advertencia Fin prazo presentación ofertas: luns 2 de outubro de 2017

Ref 2461

Proxecto de renovación da instalación da condución de auga quente dende o pavillón de deportes "Os Remedios" ata a estación de bombeo (desaugadoiro da fonte das Burgas) (Ref. 2461)

Advertencia Fin prazo presentación de ofertas: o martes, día 10 de outubro de 2017

Ref. 2472

Servizo de instalación, posta en funcionamento, mantemento e retirada da iluminación de Nadal 2017-2018. (Ref. 2472)

Advertencia O mércores, día 27 de setembro de 2017, ás 9:00 horas, no Salón de Sesións do Concello de Ourense, procederase á apertura do sobre núm. 2 "prop. técnica"

Ref. 2445

Servizo de xestión de visitantes e atención ao público dos servizos complementarios dos espazos expositivos da antiga sede do Banco de España e claustro de San Francisco. (Ref. 2445)

Advertencia O venres, día 25 de agosto de 2017 ás 09:45 horas no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica".

Ref. 2454

Servizo da dirección artística (organización e produción da animación para o desfile) da cabalgata de Reis 2018 (Ref. 2454)

Advertencia O xoves, día 14 de setembro de 2017, ás 12:00 horas no Salón de Sesións do Concello de Ourense, procederase á apertura do sobre núm. 3 "proposición económica"

Ref 2453

Servizo do deseño e produción de carrozas e persoal auxiliar para a cabalgata de Reis 2018 (Ref. 2453)

Advertencia O venres, día 15 de setembro de 2017 ás 09:30 horas, no Salón de Sesións do Concello de Ourense, procederase á apertura do sobre núm. 3 "proposición económica".

Ref 2455

Adecuación e mellora das infraestruturas actuais á normativa vixente no Polígono Industrial de As Coiñás - Ourense (Ref. 2455)

Advertencia O luns, día 28 de agosto de 2017, ás 10:00 h no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica".

Páxina 1 de 33 >
Utilidades