E-Administración

Xestiona co Concello.

  • Buscador de Xestións.

    Listado temático.

  • Xestións ON-LINE.

    Xestiona desde casa, evita desprazamentos ó Concello. (Tramites, Autoliquidacións, ...)

  • Impresos.

    Desde esta sección pódense descargar algúns dos impresos (en formato .PDF), podendo cubrilos na casa e entregalos cumprimentados no Concello.