Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

O Concello de Ourense comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, polo que se traspón a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

Esta declaración de accesibilidade aplicase ao sitio web https://www.ourense.gal/, e excluirá os contidos incrustados provenientes doutros dominios.

Situación de cumprimento

Este sitio web está parcialmente de acordo co Real Decreto 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade co Real Decreto 1112/2018
  • En algúns vídeos e sons pregravados non existen alternativas baseadas no texto [requisito número 9.1.2.1 da norma UNE-EN 301549:2019 só son ou só vídeo]
  • Algúns vídeos gravados poden non conter subtítulos [requisito número 9.1.2.2 da norma UNE-EN 301549:2019 subtítulos (gravados)]
  • Algúns vídeos pregravados no sitio web non dispoñen de descrición sonora ou medios alternativos. [requisitos número 9.1.2.5 e 9.1.2.3 da norma UNE-EN 301549:2019. Descrición sonora ou medios alternativos (gravado)]
  • En algunhas páxinas a información, estrutura e relacións non están determinadas por software o non teñen alternativa como texto. [requisito número 9.1.3.1 da UNE-EN 301549:2019 de información e relacións]
  • En algúns formularios o campo de entrada que recompila información sobre o usuario non ten identificado o propósito. [requisito número 9.1.3.5 da norma UNE-EN 301549:2019 identificación do propósito de entrada]
  • En algunhas páxinas a relación de contraste en texto ou imaxes podería non ser de polo menos 4.5:1. [requisito número 9.1.4.3 da norma UNE-EN 301549:2019 contraste mínimo]
  • En algunhas páxinas o contraste dos compoñentes de interface de usuario e de obxectos gráficos podería non chegar ao 3:1 coas cores adxacentes [requisito número 9.1.4.11 da norma UNE-EN 301549:2019 contraste non textual]
  • En algunhas páxinas hai contido que pode aparecer ou desaparecer ao pasar o punteiro do rato por encima ao recibir o foco do teclado. [requisito número 9.1.4.13 da norma UNE-EN 301549:2019 contido sinalado co punteiro ou que ten o foco]
  • En algunhas páxinas algúns elementos non teñen o foco do teclado. [requisito número 9.2.1.1 da norma UNE-EN 301549:2019 Teclado]
  • De maneira puntual algunha información en movemento automático non dispón de controis para parar, controlar ou ocultar a información. [requisito número 9.2.2.2 da norma UNE-EN 301549:2019 poñer en pausa, deter, ocultar]
  • En algunhas páxinas non existe o mecanismo para omitir bloques de contido que se repiten en varias páxinas. [requisito número 9.2.4.1 da norma UNE-EN 301549:2019 evitar bloques]
  • De maneira puntual algún enlace podería non ter definido o propósito específico de maneira textual. [requisito número 9.2.4.4 da norma UNE-EN 301549:2019 propósito dos enlaces]
  • A localización do foco non é sempre visible cando se navega con teclado. [requisito número 9.2.4.7 da norma UNE-EN 301549:2019 Foco visible]
  • De maneira puntual en algún formulario se podería producir algún cambio de contexto automático sen advertir ao usuario. [requisito número 9.3.3.2 da norma UNE-EN 301549:2019 etiquetas e instrucións]
  • En algunhas páxinas pode haber atributos e ID duplicados [requisito número 9.4.1.1 da norma UNE-EN 301549:2019 procesamento]
  • En algunhas páxinas os compoñentes de interface de usuario como elementos de formulario, enlaces e compoñentes xerados por script non seguen a estrutura recomendada polas pautas de accesibilidade. [requisito número 9.4.1.2 da norma UNE-EN 301549:2019 Nome, función, valor]
 2. Carga desproporcionada

  Non aplica.

 3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Poden existir arquivos de ofimática en PDF e noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. 
  • Pode haber contidos de terceiros que non estean desenvolvidos por este concello nin estean baixo o noso control, como por exemplo, arquivos ofimáticos.
  • Poden existir arquivos pregravados publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 30 de marzo de 2021.
O método empregado para preparar a declaración foi unha avaliación levada a cabo pola empresa Everycode S.L o 18/03/2021.
Última revisión da declaración: 30 de marzo de 2021.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

Utilizando o formulario de contacto ou chamando ao teléfono 988 392 909.

Pode presentar:

 • Una Queja relativa al cumplimiento de los requisitos del RD 1112/2018
 • Una Solicitud de Información accesible relativa a:
  • Contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112/2018 según lo establecido por el artículo 3, apartado 4.
  • Contenidos que están exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad por imponer una carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e peticións que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

A través da Solicitude Xenérica da Sede electrónica, así como do resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tratadas pola Unidade Responsable de Accesibilidade do Concello de Ourense.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo coa decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente se poderá iniciar unha reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

Contido opcional

Este sitio web está optimizado para os navegadores M.S. Internet Explorer 11 e as últimas versións vixentes de M.S. Edge, FireFox, Safari, Opera e Google Chrome.
O sitio web está deseñado para a súa visualización Responsive, polo que se verá de forma óptima nos dispositivos tableta e móbiles. Nestes dispositivos está optimizado para a súa visualización nas últimas versións vixentes de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini e navegador nativo de Android.