Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Participación cidadá

Áreas

Foto fachada Concello

O Excmo. Concello de Ourense, ten entre outras a misión de favorecer a Participación Cidadá a través das Asociacións de Veciños no ámbito de xestión municipal, aumentando e mellorando o fortalecemento dos medios propios das mesmas, así como, favorecendo a realización de actividades que suplan ou complementen a actuación do Concello de Ourense, nos barrios e pobos.

Fotografía de conservas

Valorización de Productos da Contorna: ''Elaboración de Conservas''

¿Queres coñecer a importancia dos productos que tes na túa horta, aprender a conservalos? 

Aposta por darlle importancia aos productos de calidade que tes na túa contorna ... por calidade, por sabor e por sostenibilidade!

Foto presentación campaña

Bombeiros e técnicos apícolas e da Universidade de Vigo explicarán os pasos a seguir cando se atopa un niño desta especie invasora.
As primeiras charlas serán esta semana e percorrerán todas as entidades veciñais que así o desexen.

Web de Participación Ciudadana

O Concello de Ourense anuncia a resolución da convocatoria para a selección de proxectos formativo-participativos para Participación Cidadá para o ano 2018.

Reunión en el Centro Cívico Colón

O Concello de Ourense elaborará unha ordenanza municipal para regular o consumo de bebidas alcohólicas en espazos públicos.

Logo de Móvete por Ourense

O Concello de Ourense avanza nos pasos do MÓVETE POR OURENSE, o proceso de participación cidadá para a mellora da calidade ambiental e a mobilidade que procura a pacificación do tráfico e integración da bici no zona urbana de Ourense, e abre desde o 12 de xuño a convocatoria pública para que a cidadanía conforme o seu grupo motor. Até o 25 de xuño poderase enviar o formulario de inscrición do grupo motor que aparece na web municipal.

Verán Participativo 2017

A Concellería de Participación Cidadá pon en marcha actividades nas diferentes asociacións de veciños da cidade co ánimo de fomentar a interrelación entre os veciños dos distintos barrios de Ourense nos meses de verán. Manualidades, novas tecnoloxías, artesanía e natureza e corpo e saúde son os catro grandes bloques temáticos desta iniciativa. Dirixida aos socios das diferentes asociacións de veciños da cidade, o prazo de inscrición pechará 5 días antes do comezo de cada actividade.

Web de Participación Ciudadana

O Concello de Ourense ven de aprobar a convocatoria para a selección de proxectos formativo-participativos para Participación Cidadá para o ano 2018.

A Comisión de Suxestións e Reclamacións é un órgano para a defensa dos dereitos dos veciños ante a administración municipal. O Concello Pleno creará a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións, integrada por representantes de tódolos grupos, de forma proporcional a súa presenza no mesmo. 

A determinación do número de membros, designación, comunicación e efectiva constitución responderá ás mesmas regras que as Comisións Delegadas do Pleno.

A presidencia da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións corresponde ó alcalde, quen poderá delegala nun concelleiro ou órgano directivo. Será secretario da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións o Secretario Xeral do Pleno e as súas Comisións.

A existencia da Comisión será compatible coa de outras institucións ou figuras que teñan como misión a defensa dos veciños.

O REGULAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ foi aprobado polo Pleno do Concello o 7 de xullo de 2006, ao abeiro da Lei 57/2003 do 16 de decembro, denominado: Lei de medidas para a modernización do goberno local. No noso Regulamento establécense os dereitos e deberes das asociacións e entidades sen ánimo de lucro que teñen o seu domicilio social no termo municipal de Ourense.