Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Promoción Económica, Industria e Emprego

Áreas

Centro de iniciativas empresarias (CIE)

Rúa Padre Feijoo, 1º A Ourense (32005) Situar en mapa

Teléfono: 988 269 329


Logo CIE

No Centro de Iniciativas Empresariais (CIE) do Concello de Ourense sitúanse as dependencias do servizo de formación ocupacional, xestión de fondos comunitarios, emprego e promoción económica. Tamén se encarga de fomentar a cultura emprendedora entre os cidadáns, especialmente entre os parados e os máis novos.

O labor do persoal do Centro de Iniciativas Empresariais consiste na procura, tramitación e xestión de fondos públicos destinados ao fomento da cultura emprendedora, do emprego e da formación dos cidadáns.

Para tales fins, dispón de servizos personalizados de face ao asesoramento a emprendedores e orientación laboral aos usuarios que o precisen. Para o desempeño de estes labores contamos cun grupo de Axentes de desenvolvemento Local e de Orientadoras Laborais en cada caso.

 1. Servizo de Emprego e Desenvolvemento Local:

  • Colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación da actividade empresarial en colaboración coa Consellería de Traballo.
  • Promover a cultura emprendedora informando as axudas existentes en materia do autoemprego.
  • Informar as empresas das axudas e facilitar o seu acceso ás mesmas.
  • Xestionar axudas para favorecer o emprego.
  • Colaborar co resto dos integrantes da rede, intercambiando coñecementos e experiencias en procúraa de mellorar a calidade do servizo.
  • Acompañar tecnicamente a iniciación dos proxectos empresariais.
  • Analizar a evolución e repercusión das medidas activas de emprego, facilitándolle información á Consellería a través da elaboración de memorias de nosas actividades.

 2. Servizo de Orientación:

  • Diagnose integral da persoa co fin de elaborar o seu perfil profesional.
  • Revisión, actualización e adecuación do seu Currículo Vitae.
  • Motivación do demandante co fin de que valore as súas posibilidades e necesidades.
  • Facilitar información sobre a obtención de certificados de profesionalidade e do sistema de competencias crave
  • Información sobre técnicas de procura.
  • Información e asesoramento da oferta formativa de emprego existente en cada momento.
  • Elaboración de directorios xerais e específicos por sectores de interese.
  • Información sobre emprego público.

 3. Principais beneficiarios do servizo:

  • Desempregados interesados no autoemprego como saída laboral.
  • Empresas xa constituídas que queren mellorar a súa competitividade.
  • Autónomos.
  • Asesorías remitidas directamente pola Consellería de Traballo para a solución de cuestións relacionadas coa tramitación de axudas.
  • De maneira puntual, as asociacións, que solicitan o asesoramento do CIE na percura de cuestións relacionadas coa procura e tramitación de axudas. (FADEMGA, Cáritas, Asoc. Ourensá de Hemofilia, etc.)

Viveiros para empresas

O Centro de Iniciativas Empresariais, CIE, actúa como promotor empresarial e de emprego, ofertando a posibilidade a novos emprendedores de instalarse nun dos nove despachos destinados a viveiros.

Estes viveiros constitúense como o epicentro e orixe do CIE, xa que o proxecto para o centro nace coa idea preconcibida da dotación de espazos para o desenvolvemento da actividade empresarial de novos emprendedores.

A construción do edificio levouse a cabo coa convocatoria dos Fondos Urban II, e a súa actividade deu comezo a finais do ano 2007. Desde entón pasaron polos viveiros aproximadamente un total de 23 empresas e de sectores heteroxéneos que pasan por:

 1. Servizos de Enxeñaría
 2. Comercialización cosmética dirixida a deportistas
 3. Servizos de Prevención de Riscos
 4. Arquitectura e deseño gráfico
 5. Arquitectura
 6. Xestión e coordinación para a inmersión lingüística. Turismo idiomático
 7. Axencia de tradución e organización de cursos e prácticas profesionais no extranxeiro
 8. Consultoría de Formación
 9. Servizos TIC
 10. Consultora de novas tecnoloxías e sociedade da información.
 11. Xestión de proxectos empresariais
 12. Servizos e produtos avanzados de seguridade dixital
 13. Distribución de bombas de calor
 14. Consultoría Ambiental
 15. Servizos de Enxeñaría e Consultoría Ambiental.

 Características dos viveiros:

 • Dimensión: 17 a 25 metros cadrados.
 • Equipados con mobiliario, equipos informáticos, teléfono, fax e conexión a Internet.
 • Posibilidade de instalarse nos viveiros durante un período de tempo que oscila entre un mínimo de 12 meses até un máximo de 36.
 • Proporciónaselles apoio técnico nas primeiras etapas de funcionamento por medio das nosas Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local.
 • Ademais da súa boa localización, os posibles viveristas contan cunhas ventaxosas tarifas de aluguer.