Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Sanidade

Áreas

O SMaFF orienta, asesora, media e deriva se é necesario a familias con fillos que se atopen ante situacións puntuais difíciles que poidan afectar ao benestar e ao equilibrio psicosocial do grupo ao que pertencen.

O Servizo é gratuíto, con cita previa Tel.: 988 510 622. Sitúase fisicamente nas dependencias da Concellería de Sanidade na rúa Vasco da Ponte, número un.

O Servizo SMaFF ofrece atención psicolóxica individualizada e inclúe:

  • Análise da situación.
  • Mediación entre os membros en conflito
  • Dotación de recursos e habilidades en resolución de problemas.
  • Orientación na toma de decisións.
  • Alternativas para minimizar os riscos.
  • Información de recursos existentes e derivación se é necesario.

Documentos: