Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Seguridade cidadá

Áreas

Tendo en conta que finalizou o prazo de presentación de solicitudes para o exame de condutor ou condutora de taxi no Concello de Ourense, de conformidade coas bases reguladoras así como co informe do Técnico de Administración Xeral e en uso das súas atribucións da Concellería Delegada de Transportes, conferidas por delegación de XGL de data 11/03/2021, apróbase a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

DOCUMENTACIÓN

Consulta aquí: