Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Urbanismo, Licenzas e Vivenda

Áreas

A exposición ao público do padrón de edificios suxeitos á inspección técnica, mediante os anuncios no Boletín Oficial da Provincia e en dous xornais dos de maior difusión dentro do municipio, ten a consideración de notificación para os interesados, obrigándolles a realizar a correspondente inspección no transcurso do ano que corresponda, e que no caso do incumprimento será considerado como infracción urbanística sancionable segundo os termos da Lei de Ordenación Urbanística de Galicia.

O citado padrón de edificios poderá consultarse nas oficinas administrativas da ITE situadas na rúa García Mosquera, n º 19.


Documentos: