Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Dende a Oficina de Atención ao Cidadán facilitamos a acollida e tramitación de queixas por tardanzas, desatencións ou actuacións irregulares, así como suxestións para mellorar a calidade dos servizos públicos, incrementar o rendemento e aforro do gasto público, simplificar tramites ou suprimir os innecesarios ou calquera outra medida para aumenta a satisfacción da cidadanía. Tamén pode solicitarnos información sobre o municipio de Ourense e sobre os servizos que presta o seu Concello; así mesmo informarnos das incidencias detectadas sobre danos, deficiencias ou anomalías nos servizos ou bens municipais

Pode facer uso deste servizo:

  • Achegándose a nosa oficina.
  • Chamándonos ao teléfono 988 392 909.
  • Mediante tramitación online

Temos tamén habilitado o Teléfono de Emerxencias para persoas Sordas: 682 383 037.


Tramitación OnLine para a tramitación de Solicitude de Información, Comunicación de Incidencias, Suxestións e Reclamacións: