Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

Ruth Marina Reza Álvarez

Ruth Marina Reza Álvarez

Lugar e data de nacemento: Castrelo de Miño, 9 de agosto de 1976.

Experiencia Profesional:

 • 2015- actualidade. Auxiliar Administrativa de Tics- Espazo de formación artística.
 • 2006. Técnica Administrativa na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural en Ourense.
 • 2006- Enquisadora da Escola de Negocios Caixanova realizando enquisas par ao informe anula do tecido empresarial galego.
 • 2005- Técnica de calidade en prácticas no departamento de calidade de Coren.
 • 2004- Técnica de laboratorio no laboratorio de parasitoloxía do departamento de bioloxía funcional e ciencias da saúde da Universidade de Vigo nun proxecto de colaboración con Anfaco-Cecopesca.

Estudos Académicos

 • 1997/2002- Licenciatura en Ciencias do Mar pola Universidade de Vigo.

Formación continua- Congresos e Workshops

 • 2004/2005- Máster en dirección de Empresas Agroalimentarias pola Escola de Negocios Caixanova (420 horas)
 • 2002/2004- Diploma de Estudos Avanzados en Aplicacións de Microbioloxía e Parasitoloxía no Departamento de bioloxía funcional e ciencias da saúde da Universidade de Vigo (330 horas)
 • 2011/2002- Bolsa de colaboración do M-E.C no Departamento de bioloxía funcional e ciencias da saúde da Universidade de Vigo.
 • 2004- Participación no IV Congreso Ibérico de Parasitoloxía en calidade de poñente.
 • 2005- Participación no VII Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas en calidade de asistente (30 horas).
 • 2005- Participación nas xornadas de ADSG ATRUAL da troita en Galiza.
 • 2002- Participación ns Xornadas sobre o estudo e conservación da fauna mariña protexida. (11 horas)
 • 2001- Participación no Congreso Internacional de Ciencias e Tecnoloxía Mariña, Océanos III Milenio.
 • 2012- Formación xeral sobre o banco de terras. Escola Galega de Administración Pública (14 horas).
 • 2005/2006- Máster en Xestión de Sistemas Medioambientais. (205 horas)
 • 2005- Xestión de residuos comerciais. Consellería de Traballo, Plan FIP. (175 horas)

Outros cursos

 • 2013- Curso en Sensibilización en Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres do Instituto da Muller, do ministerio de sanidade, servizos sociais e igualdade. (30 horas)
 • 2012/2013- Participación nas aulas de igualdade da concellaría de igualdade do Concello de Ourense. (64 horas)
 • 2011- Prevención de Riscos Laborales. Consellaría de Traballo. (70 horas)
 • 2010- Presentacións Dixitais. Consellaría de Traballo. (65 horas)
 • 2011- Base de Datos Microsoft Access. Consellaría de Traballo. (65 horas)
 • 2010- Os blogs como Ferramenta. Consellaría de Traballo. (65 horas)
 • 2010- Seminario Internacional das Rutas do Viño de Galicia e norte e Portugal. Agader, (12 horas)
 • 2010- Xornada de sensibilización en servizos turísticos. Turgalicia. (5 horas)
 • 2007- Xornadas de empresarios no rural: Turismo no espazo rural, experiencias innovadoras e diversificación socioeconómica.
 • 2007- Curso de Formación para Informadores de Oficinas de Turismo e Guías. Centro de Estudos e Investigacións Turísticas. (30 horas)

Idiomas

 • 2011- Portugués. B1 pola Escola Oficial de Linguas
 • 1992- Inglés. Preliminary English Test.
 • 1992- Inglés. Trinity College London, Grade 10.

Outros dados de interese

 • Título de Patrón de Embarcacións de Lecer.
 • Mergullo-estrela1.

Nado en Ourense o 16 de xuño de 1965

Datos Académicos

1.    Licenciatura

-        Lcdo. en Filosofía e CC. da Educación, sección Psicoloxía, especialidade de Psicoloxía Social e do Traballo. Universidade de Santiago de Compostela (xullo de 1989),

-        Especialidade de Psicoloxía Clínica. UNED (xuño de 1995).

2.    Estudos de Terceiro Ciclo

-        Programa “Psicoloxía Clínica e da Saúde” (1995-1997).

3.    Cursos de especialización

-        Especialización en psicodrama. Cátedra de psiquiatría da facultade de medicina (Santiago de Compostela, 1986-1987).

-        Especialista en rehabilitación psicosocial de persoas con trastornos mentais crónicos. Cátedra de psiquiatría da facultade de medicina (Santiago de Compostela, 1994-1995).

-        Curso de Aptitude Pedagóxica (CAP). Universidade de Vigo (2004-2005).

 

4.    Master

-        Master en Dirección de Recursos Humanos. Instituto de Empresa (Madrid, 1989-1990)

5.    Tese de doutoramento

-        “Naturaleza y alcance de la adicción a la compra en la población urbana de Galicia. Un estudio empírico”. Universidade de Vigo (2004).

Experiencia laboral, docente e investigadora

1.    Psicólogo responsable de selección de persoal (Unión Carrocera, S. A. 1991-1992)

2.    Psicólogo responsable de intervención psicolóxica con persoas en situación de discapacidade psíquica (Fundación San Rosendo, 1993-1996)

3.    Profesor asociado (Universidade de Vigo, 1997)

4.    Bolseiro predoutoral (Universidade de Santiago de Compostela, 1997-2000)

5.    Persoal investigador (Universidade de Santiago de Compostela, diversos proxectos, 1998-2007)

6.    Psicólogo responsable do tratamento de adiccións e orientador escolar (CEGAPSE, 2005-2008)

7.    Xerente (Vilarsat aparatoloxía clínica, 2005-2007)

8.    Alcalde de Amoeiro (2007-2019)

9.    Profesor asociado (Universidade de Vigo, 2010-actualidade)

Autor de diversos libros, capítulos e artigos científicos referidos ao comportamento adictivo

Ex.

-        Los problemas de la bebida: un sistema de tratamiento paso a paso. Ediciones Pirámide, 1997.

-        Adicción a la compra. Analisis, evaluacion y tratamiento. Ediciones Pirámide, 2001.

Consumismo. Nova Galicia Edicións, Vigo, 2006.